رسانه‌ها همانند عضوی از جامعه، با مشارکت مدنی در رویدادهای اجتماعی، می‌توانند یک نهاد اثرگذار باشند. رسانه در جایگاه اطلاع رسانی و آموزش می تواند از چهره های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و حتی سیاسی، همراهی بطلبد و پیام توده مردم را به گوش حاکمیت فرادست برساند. نمونه مهم این مشارکت‌ها، فعالیت جدی رسانه‌ها در پویش «من ماسک می‌زنم» است که همراهی هنرمندان، نویسندگان، ورزشکاران، سیاستمداران، معلمان، استادان دانشگاه و فعالان قرآنی در سراسر کشور را در پی داشت.

خبرگزاری ایرنا به عنوان باسابقه‌ترین خبرگزاری و یکی از پرمخاطب‌ترین رسانه‌های ایرانی نیز در این راه همه تلاش خود را به کار گرفته است تا سهم خود را در این مشارکت اجتماعی به انجام برساند. ایرنا نیز در کنار مردم ایران ماسک پوش شده است تا بگوید همه ایران، عضوی از کمپین من ماسک می زنم هستند و باید برای حفظ سلامتی خود، خانواده‌ و همه اعضای جامعه تلاش ‌کنند.

ایرنا، همراه با مردم، همگام با دولت

در شرایطی که مردم ایران نیاز به همبستگی بیشتر برای حفظ سلامت و امید به آینده دارند، ایرنا هم چون دیگر رسانه‌ها در وظیفه همراهی با مردم، پیش‌گام بوده است و در کنار آن، در راستای برنامه‌ها و اقدامات دولت به اطلاع رسانی دقیق و موثق از رویدادها پرداخته است. ایرنا، چون یک شهروند ایرانی، تلاش کرده برای آرامش اجتماعی و سلامت عمومی، کارهای موثری انجام دهد و  همراه با مردم و همگام با دولت، وظیفه رسانه‌ای خویش را به‌جای آورد.