به گزارش روابط عمومی ایرنا، در متن حکم دکتر نوروزپور آمده است:

جناب آقای دکتر یوسف رضا ادیب زاده 

نظر به دانش، سوابق و تجربیات جنابعالی، براساس این ابلاغ به عنوان “مشاور حقوقی مدیرعامل” خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منصوب می شوید.

ارائه نظر مشورتی وراهکارهای قانونی درباره کلیه امور حقوقی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی نظیر قراردادها و لوایح حقوقی و همچنین اظهارنظر در پرونده های حقوقی ایرنا نزد محاکم قضایی و حقوفی داخلی و خارجی از جمله انتظارات از جنابعالی است.

توفیق روزافزون شما را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال مسالت می نمایم .

محمدرضا نوروزپور 

 

*رع*۱۷۱۰