سید جواد حسینی معاون وزیر آموزش و پرورش امروز – دوشنبه ششم مرداد ۹۹ – ضمن حضور در ایرنا و گفت و گو با مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی و بازدید از قسمت های مختلف آن از جمله گروه اخبار صوتی و تصویری و اتاق خبر، در جریان روند تهیه و تولید اخبار و گزارش های خبری و تصویری و انتشار آنها روی خروجی های این سازمان قرار گرفت.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی همچنین در نشست خبری با خبرنگاران ایرنا، به پرسش هایی در موضوعات مختلف از جمله ساخت مدارس استثنایی، برنامه های این سازمان برای آموزش مجازی دانش آموزان استثنایی در زمان شیوع کرونا، اقدامات صورت گرفته در زمینه مدارس انطباقی و کمک های خیرین، طرح سنجش سلامت این دانش آموزان، سرانه آموزشی و متناسب سازی کتاب های درسی برای این دانش آموزان پاسخ گفت.