در این نشست که روز یکشنبه در دفتر مدیرعامل ایرنا برگزار شد، دو طرف درباره تجدید تفاهم‌نامه همکاری میان دو سازمان بحث و تبادل نظر کردند.
طرفین همچنین ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دو سازمان را برای توسعه همکاری‌ها مورد بررسی قرار دادند.
در این دیدار، از طرف ایرنا مدیران کل اخبار داخلی، خارجی و محصولات خبری و از طرف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مدیرکل همکاری‌های فرهنگی و امور ایرانیان و نیز رئیس نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی بین‌المللی نیز حضور داشتند.