دولت جمهوری اسلامی ایران همیشه بر بهترین روابط با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای اسلامی تأکید داشته است و الوفاق امروز در حوزه دیپلماسی رسانه در همین چارچوب عمل می‌کند.

بی شک نقش رسانه‌ها در پیشبرد همگرایی منطقه‌ای و نزدیک کردن ملت‌های مسلمان به یکدیگر گام بسیار مهمی در صلح و دوستی است که روزنامه الوفاق توانسته گام مهمی در این راستا بردارد. برای روزنامه الوفاق موفقیت در این مسیر را آرزومندم.

بیست و سومین سالگرد تأسیس روزنامه الوفاق را به همکاران پرتلاشم در این رسانه و مخاطبان فرهیخته آن تبریک عرض می‌کنم.

محمدرضا نوروزپور – مدیرعامل ایرنا

منبع : روزنامه ایران