به گزارش سایت خبرگزاری جمهوری ساحل عاج (AIP)، خانم بری سانا اومو رئیس این خبرگزاری در ملاقاتی با کوروش مجیدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ابیجان، افزایش همکاری ها بین این آژانس خبری دولتی در غرب آفریقا و ایرنا را خواستار شده است.

در این دیدار همچنین توافق شد که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ساحل عاج هیات هایی از خبرگزاری های ساحل عاج و ایرنا، به دو کشور سفر کنند.

در دی ماه ۱۳۹۵ و در جریان سفر خانم بری سانا اومو به تهران یادداشت تفاهمی بین خبرگزاری ساحل عاج و ایرنا امضا شد.

در طول سالهای گذشته افزایش روابط رسانه ای، فرهنگی، دانشگاهی و هنری در کنار افزایش حجم مبادلات اقتصادی و مراودات سیاسی در دستور کار جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ساحل ساحل عاج قرار گرفته است.