نوروزپور در این پیام روز خبرنگار را که با نام شهید محمود صارمی می درخشد، یادآور رشادت ها و از جان گذشتگی صاحبان عرصه قلم و اندیشه ذکرکرد که در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار شد تا مشعل جبهه آگاهی، حقیقت طلبی و عدالت خواهی روشن بماند.
وی با اشاره به این مطلب که کشور در سخت ترین شرایط اقتصادی متأثر از تحریم های ضد بشری ایالات متحده آمریکا بسر می برد و شیوع ویروس کرونا نیز بر سختی های طاقت فرسای تحریم ها افزوده است، رسالت اصحاب قلم را بیش از گذشته دانست چراکه خبرنگاران هم مانند پزشکان و پرستاران التیام بخش دردها و رنجهای مردم هستند.
مدیرعامل ایرنا ضمن اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری که کشور را متاثر از دو آفت بزرگ تحریم و تحریف دانستند، نقش خبرنگاران را در گذار هر چه کم هزینه تر کشور از دوران تحریم و جلوگیری از تحریف واقعیت ها بسیار مهم ارزیابی کرد.
نوروزپور در پایان این پیام ۱۷ مرداد را به خبرنگاران که قلب تپنده و چشمان همیشه بیدار جامعه هستند تبریک گفت.

رع/۳۲۳۷