مهدی نوروزی روز دوشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مرکز سمنان به مناسبت روز خبرنگار، افزود: قلم و قدم درست اصحاب رسانه برای آحاد جامعه خیر است؛ خبرگزاری‌ رسمی مانند ایرنا برای مدیران به دلیل اینکه اخبار را به درستی انعکاس می‌دهد، یک پشتوانه محکم است.

وی با اشاره به برخی شیطنت‌های خبری، ادامه داد: گسترش فضای مجازی و افزایش خبرنگاران بی‌نام سبب افزایش اخبار بدون صحت و سقم شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان بیان کرد: قید منبع در اخبار ایرنا منجر به اطمینان و صحت آن‌ها می‌شود که برخی از خبرگزاری‌ها این مساله را رعایت نمی‌کنند.

نوروزی بیان کرد: تقطیع یک خبر شاید باعث افزایش بازدیدهای اخبار و سایت خبری شود، اما از موثق بودن آن خبر می کاهد، اخبار منتشره از خبرگزاری موثق ایرنا قابل استناد است و می‌توان به این اخبار اعتماد کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان یادآور شد: حوادث خشن در سمنان نسبت به سایر استان‌های کشور به دلیل شرایط فرهنگی و جمعیت کم این استان کمتر است.

محمد جهانگیریان رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) استان سمنان نیز در این بازدید گزارشی از فعالیت‌ها و سیاست‌های کاری این رسانه در استان ارائه کرد.

سه روزنامه، ۱۳ هفته‌نامه، پنج دوهفته‌نامه، ۲۸ فصل نامه، ۱۴ نمایندگی خبرگزاری، ۱۸ پایگاه خبری دارای مجوز و ۳۶ نمایندگی نشریات سراسری در استان سمنان فعالیت دارند.

۱۷ مرداد در تقویم جمهوری اسلامی ایران به مناسبت شهادت محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) سال ۱۳۷۷ در افغانستان به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است.