«سعید رسولی» امروز سه‌ شنبه ۴ شهریورماه به همراه جمعی از معاونین خود ضمن دیدار با «محمدرضا نوروزپور»  مدیرعامل خبرگزاری ایرنا از بخش‌های مختلف این خبرگزاری بازدید کرد.

وی پس از این دیدار که با حضور جمعی از مدیران ایرنا برگزار شد، با حضور در بخش‌های مختلف سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی از جمله اتاق خبر به پرسش‌ خبرنگاران پاسخ داد.