به گزارش خبرنگار گروه جامعه ایرنا، سردار احمدنوریان روز دوشنبه در جریان بازدید از ایرنا، با محمدرضا نوروزپور، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی دیدار و گفت وگو کرد.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی همچنین ضمن بازدید از تحریریه ایرنا، در گفت وگو با خبرنگاران در روند جریان تولید و انتشار اخبار قرار گرفت.

سردار نوریان همچنین در گفت و گو با خبرنگاران ایرنا به پرسش های مطرح شده در حوزه های مختلف اجتماعی و امنیتی، برنامه های نیروی انتطامی و تعامل این دستگاه با وزارتخانه ها و نهادهای دیگر پاسخ داد.

رع/۳۲۳۷