جناب آقای دکتر قاسم شریعتی 

نظر به دانش، تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی، با پیشنهاد معاون محترم خبربه عنوان “مدیرکل دفتر پژوهش و بررسی های خبری” سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منصوب می شوید.

بهره گیری از ظرفیت های گسترده سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی به منظور کمک به حرکت توسعه ای کشور و تحقق شعار جهش تولید، رصد و پایش تحلیلی رویدادها با تکیه بر فناوری های روز، ساماندهی نیروها و ارتقای فعالیت های تحلیلی و پژوهشی سازمان، تقویت ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی کشور، بهره گیری از نظرات صاحب نظران و اندیشمندان، برگزاری میزگردهای خبری، تقویت گروه نظرسنجی و تولید گزارش های تحلیلی راهبردی و بولتن درباره موضوعات روز از مهمترین ماموریت های اداره کل پژوهش و بررسی های خبری در دوره جدید است .

انتظار دارم با هماهنگی و تعامل شایسته با بخش های مختلف سازمان، بهره گیری مناسب از ظرفیت نیروهای توانمند مجموعه و سازمان و رصد دقیق تحولات کشور و چهان، شاهد نقش آفرینی هرچه بیشتر دفتر پژوهش ایرنا در عرصه خبری و رسانه ای باشیم .

وظیفه خود می دانم از تلاش ها و خدمات جناب آقای آرمین امیر در طول یکسال فعالیت در اداره کل دفتر پژوهش و بررسی های خبری ایرنا قدردانی کرده و برای ایشان در دوره جدید فعالیت آرزوی توفیق و سربلندی کنم .

 

محمدرضا نوروزپور 

مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

 

 

*رع*۱۷۱۰