به گزارش روابط عمومی ایرنا، این درس گفتارها طی تعامل و هم افزایی اموز زنان و خانواده حوزه وزارتی با پژوهشکده زنان و خانواده مرکز حوزه های علمیه طراحی شده و به صورت هفتگی بارگذاری خواهدشد. موضوع درس گفتار سوم“جایگاه و  نقش پدری در جریان کربلا با تاکید بر نهاد خانواده و  فهیمه زارع عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده مدرس این جلسات گفتار صوتی است.

علاقه مندان برای بهره مندی از مطالب فوق  می توانند به نشانی اینترنتی  https://shora-banovan.farhang.gov.ir/مراجعه نمایند.

رع/۳۲۳۷