«مسلم صالحی»، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی، روز (سه شنبه) ضمن حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی با «محمدرضا نوروزپور» مدیرعامل این خبرگزاری دیدار کرد.