در این شماره از فصلنامه به موضوع زن و دفاع مقدس در  ایران و انقلاب اسلامی پرداخته شده است.

علاقه مندان برای بهره مندی از مطالب فوق  می توانند به نشانی اینترنتی

https://shora-banovan.farhang.gov.ir/مراجعه نمایند.