این سامانه در مرحله بهره برداری از فازهای اولیه قرار گرفته که به شرح ذیل است :
١- خود اظهاری اطلاعات سلامت همکاران در سامانه و ایجاد پرونده سلامت به صورت خودکار

۲- پایش سلامت همکاران (سنجش تب و اکسیژن خون)

همکاران ارجمند می توانند تا تاریخ ۱۰ آبانماه ۹۹ در این سامانه به نشانی Salamat . irna . ir با کد شش رقمی و رمز ورود اینترنت (دامین) ثبت نام نمایند.