به گزارش روابط عمومی ایرنا، این درس گفتارها با هدف شناخت خود و محیط پیرامون طراحی شده و به صورت ماهانه بارگذاری می‌شود. موضوع درس گفتار چهارم واکاوی مفهوم عزت نفس و عوامل موثر بر آن در راستای پرورش این مهارت است و رویا افرایی روانشناس و مشاور خانواده ی کلنیک روانشناسی رویش سبز مدرس این جلسات گفتار صوتی است.
علاقه مندان برای بهره مندی از مطالب فوق  می‌توانند به نشانی https://b2n.ir/520424 مراجعه نمایند.

رع/ ۳۲۳۷