این نشست  از سلسله نشستهای مجازی انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا(س) است که به همت امور زنان و خانواده حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و پژوهشکده فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی،انجمن پژوهش های هنری ایران و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود.

نشست ” از سایه به روشنایی”با حضور مهدی یساولی روزنامه نگار و پژوهشگر تاریخ و طیبه عزت اللهی نژاد،دبیر نشست و انسان‌شناس هنر، عضو انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا(س) و عضو هیات علمی پژوهشکده هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و  ارتباطات انجام می گیرد.

این برنامه به صورت زنده از صفحه اینستاگرام انجمن دانش آموختگان دانشگاه الزهرا(س)  به نشانی @alumni.alzahra  پخش خواهد شد.