به گزارش روابط عمومی ایرنا در این حکم آمده است:

جناب آقای داود پورصحت
با توجه به تعهد و تجربه جنابعالی، با پیشنهاد معاون محترم خبر به عنوان “سردبیر گروه نشریات خبری دفتر پژوهش و بررسی های خبری ” منصوب می شوید .
تهیه بولتن های تخصصی و موضوعی، نگاه دقیق جامع و بموقع به رویدادهای خبری، فعالیت برنامه محور، تمرکز بر مسائل اجتماعی و فرهنگی در گزارش ها و بولتن های تولیدی، بهره گیری از ظرفیت کارشناسی همه همکاران سازمان، ایجاد تنوع و جذابیت در بولتن های خبری و رصد و تحلیل درست تحولات جامعه و جهان در چارچوب روزنامه نگاری توسعه و سیاست های ایرنا از مهمترین ماموریت های شما در دوره مسئولیت است.
لازم میدانم از خدمات و تلاش های سرکار خانم فاطمه قناد قرصی در دوره مسئولیت قدردانی کرده و توفیق و سربلندی ایشان را از درگاه خداوند منان مسالت نمایم .

محمدرضا نوروزپور