به گزارش روابط عمومی ایرنا متن پیام به شرح زیر است:

خانواده ارجمند مرحوم کاظم زاده آزاد
خبر درگذشت ناگهانی همکار سابق ایرنا در آنکارا مرحوم مغفور محمد کاظم زاده آزاد موجب اندوه و تأثر فراوان شد. اینجانب ضمن عرض تسلیت و همدردی با خانواده محترم آن مرحوم، از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و همجواری با اولیاء الله و برای بازماندگان آرامش و شکیبایی مسألت می نمایم.
محمدرضا نوروزپور