به گزارش روابط عمومی ایرنا به نقل از امور زنان و خانواده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در ادامه طرح ارتقاء و توان افزایی روابط اجتماعی افراد و به منظور ترویج فرهنگ سلامت و بهداشت روان، چهارمین درس گفتار سوتی  باهدف شناخت خود و محیط پیرامون با تاکید بر پنج مولفه ی شناخت احساسات و عواطف، خودپنداری، هویت یابی، احساس ارزشمندی و اعتماد به نفس و عزت نفس، طراحی  شده است

موضوع درس گفتار پنجم، بررسی روابط عاطفی میان فردی در راستای ادراک صحیح این مفهوم در ارتباطات اجتماعی است که توسط رویا افرایی روانشناس و مشاور کلنیک روانشناسی رویش سبز ارائه شده است.

علاقمندان می توانند به نشانی https://b2n.ir/490855 مراجعه نمایند.