به گزارش روابط عمومی ایرنا در متن این تقدیر نامه آمده است:
جناب آقای نوروزپور مدیرعامل محترم خبرگزاری جمهوری اسلامی
با سلام و احترام
همانطور که اطلاع دارید اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نقش قابل توجهی در تحقق شفافیت ، پاسخگویی و رفتار مسئولانه دارد و اصحاب رسانه کار کرد قابل توجهی برای نهادینه سازی این فرهنگ عمومی بر عهده دارند. وظیفه خود می دانم از جناب عالی و همکاران محترم آن مؤسسه بویژه خبرنگار محترم آقای علی اکبر قزوینیان برای پوشش خبری و اطلاع رسانی مناسب اخبار مرتبط با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قدردانی نمایم
مزید توفیقات جناب عالی و همکاران محترم را خواستار است.

حسین انتظامی

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات