به گزارش روابط عمومی ایرنا در متن پیام سفیر ایران در عراق آمده است :
مایلم مراتب سپاس و قدردانی ام را از زحمات بی شائبه جنابعالی در رصد شبانه روزی تحولات گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عراق به ویژه جهد و ممارست در انعکاس به موقع اخبار مرتبط با حوزه فعالیت های این سفارت در طول مدت ماموریت شما در بغداد ابراز نمایم.
ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد