درگذشت این همکار پیشکسوت را به همکاران خبرگزاری جمهوری اسلامی و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده از حی متعال برای آن عزیز فقید رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نماییم.

روابط عمومی