این نشست که با سخنرانی اعضای هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده در راستای  پرداختن به مباحث معرفت شناختی دینی انجام می گیرد، به صورت وبیناری از ساعت  ۱۲-۱۱  برگزار می شود.

دوبازنمایی(عاطفی و اعتقادی) از نارضایتی حضرت زهرا(س)، ترجیح اخلاق بر حقوق در سیره تربیتی حضرت زهرا(س)،  زنان و بینش سیاسی در سلوک سیاسی حضرت زهرا(س) و… از موضوعاتی است که در این وبینار به آن خواهند پرداخت.

علاقه مندان جهت حضور در وبینار فوق می توانند به نشانی https://shora-banovan.farhang.gov.ir/fa/news/561125مراجعه نمایند.