این نشست، با حضور دکتر لیلا فلاحتی و  دکتر جبار رحمانی (عضو هیئت علمی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی) ۲۳ دی ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ به صورت برخط به نشانی http://https : / / www . skyrocom . online / ch / ricac / culture برگزار می شود.

در این نشست که دبیری آن را دکتر فاطمه علمدار بر عهده دارد، تحولات خانواده در پاندمی کرونا و نیز ساختارهای خویشاوندی و الگوهای کنش در شرایط بحران مورد واکاوی قرار می گیرد.