به گزارش روابط عمومی ایرنا،  متن حکم که خطاب به هر یک از اعضا صادر شده، به شرح زیر است:

«با سلام

به استناد نامه شماره ۱/۱۱۲۶۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع دستورالعمل اجرایی کمیسیون توسعه مدیریت سازمانهای وابسته ، به موجب این ابلاغ به عنوان “عضو کمیسیون توسعه مدیریت” سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی منصوب می شوید.
امید است جهت پیشبرد اهداف “کمیسیون توسعه مدیریت” سازمان با همکاری و هماهنگی سایر اعضا کوشا باشید.

سیدضیاء هاشمی

مدیرعامل و رییس کمیسیون توسعه مدیریت»

 

کمیسیون توسعه مدیریت ایرنا به منظور هدایت ،پی گیری و نظارت بر تحقق و اجرای برنامه های  ۸ گانه نقشه راه اصلاحات نظام اداری  و فراهم نمودن زمینه اجرای تکالیف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامه های پنج ساله و بودجه سنواتی مرتبط با نظام اداری کشور و در راستای دستورالعمل اجرایی کمیسیون توسعه مدیریت سازمانهای وابسته ابلاغی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفته است.

پنج کمیته تخصصی «سرمایه انسانی»، «ساختار و فناوریهای مدیریتی»، «توسعه دولت الکترونیک، فناوری و هوشمندسازی»، «مدیریت عملکرد» و «سلامت اداری و صیانت از حقوق مخاطب» زیرمجموعه کمیسیون توسعه مدیریت هستند.