به گزارش روابط عمومی ایرنا، در متن حکم خطاب به هریک از اعضا آمده است: «با توجه به مواد ۲ و ۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ مجلس شورای اسلامی، به موجب این حکم برای مدت ۳ سال به عنوان عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی منصوب می شوید.
امیدوارم با اتکال به خداوند متعال و با رعایت عدل و انصاف در انجام وظایف موفق و موید باشید.»

«سیدجواد جعفری زوج» به عنوان عضو اصلی و «مهدی بهرامی کیان» به عنوان عضو علی البدل، دیگر اعضای هیات پنج نفره رسیدگی به تخلفات اداری سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند.