به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در نخستین جشنواره فرهنگی «امین الضرب» که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، آثاری از ۱۵ خبرنگار در بخش های گزارش توصیفی، گزارش خبری-تحلیلی، یادداشت و مقاله، تیتر، مصاحبه و گزارش های تصویری به عنوان آثار برگزیده انتخاب شد.
دبیرخانه نخستین جشنواره فرهنگی امین الضرب، تعداد کل آثار ارزیابی و داوری شده در این جشنواره را یک هزار اثر اعلام کرد که از این میان تعداد آثار راه یافته به بخش نهایی شامل ۲۲ گزارش، ۱۲ مصاحبه، ۱۲ مقاله و ۱۴ اثر در بخش تیتر بوده است.
در این جشنواره که با حضور «مسعود خوانساری» رئیس اتاق تهران، «علا میرمحمد صادقی» نایب رئیس اتاق تهران و «فریدون وردی نژاد» مدیرعامل اسبق ایرنا و صاحبنظر در حوزه‌های ارتباطات برگزار شد، «فرهت فردنیا» به عنوان پیشکسوت رسانه مورد تجلیل قرار گرفت.
پیش از این، دو دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب برگزار شده و از امسال جشنواره فرهنگی امین الضرب نیز با هدف تجلیل از روزنامه نگاران حوزه کارآفرینی و بخش خصوصی به آن اضافه شده است.
امین الضرب (حاج محمد حسن اصفهانی) متولد ۱۲۱۴ خورشیدی در شهر اصفهان، بازرگانی درستکار و مردم داری بوده که در دوران فعالیت اقتصادی خود، بسیار مورد وثوق همگان قرار داشته است.
وی نخستین دستگاه تولید برق را از روسیه خرید و به این شکل، برق وارد ایران شد؛ او همچنین از نخستین بازرگانانی بود که با اروپاییان به تجارت پرداخت.
وی با کمک علی اصغر خان امین السلطان (صداعظم وقت) در کارهای دولتی نیز وارد شد و در پی فرمان ناصرالدین شاه قاجار مبنی بر واگذاری مسئولیت اداره ضرابخانه و ضرب سکه در کشور، لقب «امین دارالضرب» یا به بیانی «امین الضرب» یافت.
جایگاه حاج محمد حسن در میان بازرگانان بسیار مهم و ویژه بود و آنان به دیده احترام و بزرگ تاجر کشور به وی می نگریستند؛ این اکرام و جایگاه تا آنجا بود که در میانه سده سیزدهم خورشیدی، به نمایندگی هیات تجار تهران و با حمایت بازرگانان توانست نظر موافق ناصرالدین شاه را به منظور تشکیل «مجلس وکلای تجار» جلب کند.
سرانجام در ۱۵ مرداد ۱۲۶۳ اساسنامه مجلس وکلای تجار که اساس اتاق بازرگانی کنونی به شمار می رود، به تائید شاه رسید.