به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، نخستین جشنواره ورزشی خبرنگاران و کارکنان ایرنا از هفتم مرداد ماه جاری در رشته های تنیس روی میز، طناب کشی، دارت و شطرنج در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد.
در این رقابت ها ۱۹۶ شرکت کننده به مصاف حریفان رفتند که اسامی نفرات برتر به تفکیک رشته ها به این شرح است:
** دارت
این رشته با حضور ۶۰ مرد و ۲۷ تن از بانوان برگزار شد که در قسمت مردان «محمد مرادی»، «موسی کوره ای» و «غفار میرزایی» به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند و در بخش زنان نیز «کلثوم فرزانه»، «مریم مسعود» و «آزاده سلمانیان» به ترتیب صاحب مقام نخست تا سوم شدند.

**طناب کشی
رقابت های طناب کشی زنان نیز با حضور ۲۷ شرکت کننده در تیم های ۴ نفره و در بخش مردان ۴۸ شرکت کننده در تیم های ۳ نفره برگزار شد که اسامی برترین ها به شرح زیر معرفی شدند.
*مردان
تیم اول: محمدحسین رضوان دوست، هادی محسنی و امیرصفایی
تیم دوم: بهرام پورمحمود نژاد، حسین مهدی خانی و سعید براتی
تیم سوم: امیرهوشنگ چیذری، کاظم نصیری و محمدرضاعلیمحمدی
*بخش زنان
تیم اول: فرشته گلپرور، مهرنوش خانزایی، کلثوم فرزانه و شهربانو جمعه
تیم دوم: فاطمه نوری، فاطمه نورآذر، پروانه میرآخوری و سعیده عبدالملکی
تیم سوم: پونه پورقاسمی، زینب الهیار، معصومه محمدنظامی و مونا صالحی

**تنیس روی میز
در رشته تنیس روی میز هر ۲۴ شرکت کننده مرد بودند که «محمد مرادی»، «صابر پورمهندس» و «محمودرحمانی» به ترییب حائز رتبه اول تا سوم شدند.

**شطرنج
مسابقات شطرنج نیز با حضور ۱۰ شرکت کننده مرد با قضاوت «عبدالله مصلحی» داور بین المللی برگزار شد که در پایان «عیسی معصومی»، «هادی محسنی» و «محمود رحمانی» به ترتیب اول تا سوم شدند.
در تقویم رسمی ایران ۱۷ مرداد ماه، سالروز شهادت محمود صارمی، روز خبرنگار نام گذاری شد. شهید صارمی خبرنگار ایرنا در افغانستان، به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران، ۱۷ مرداد سال ۱۳۷۷ در شهر مزار شریف مرکز استان بلخ واقع در شمال آن کشور به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسیدند.