به گزارش ایرنا، سرهنگ حمید دامغانی  در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) استان سمنان افزود: رسانه های ایران باید در هر مساله خبری مصلحت کشور را در اولویت قراردهند و از مجموعه ایرنا به خاطر این مساله باید قدردانی کرد.
وی با اشاره به اینکه همه رسانه ها باید خود را رسانه نظام بدانند و فعالیت های امیدبخش و خنثی کننده دسیسه های دشمن را در برنامه خود قرار دهند، تاکید کرد: خبرگزاری ایرنا در این مسیر به واقع به عنوان رسانه رسمی نظام اسلامی عمل کرده است.
فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه در دوره کنونی رسانه های داخلی باید زبان مردم باشند، اضافه کرد: فعالیت رسانه ها مبتنی بر نیازهای اساسی و واقعی جامعه و به دور از هدف های کاذبی باشد که هدف اصلی دشمنان است.
وی خاطرنشان کرد: رسانه ها نباید مشغول اهداف کاذبی شوند که از سوی دشمن هدفگذاری شده است و رسانه های استان سمنان در این زمینه عملکرد مثبت و مطلوبی دارند.
دامغانی بیان کرد: مذهب و ملیت از سوی رسانه ها باید به شکلی برجسته سازی شود که به ویژه در جوانان احساس هویت ایجاد کند و در این بخش، رسانه ها با احساس مسوولیت فعالیت خود را تقویت کنند.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تاثیر گذاشتن بر ارزش های هویتی، فرهنگی و بومی ایرانیان، گفت: مبنای دشمنان در این مسیر به راه انداختن جنگ نرم با استفاده از ابزار رسانه است.
فرمانده سپاه استان سمنان با اشاره به اینکه ایران اسلامی در برابر جنگ نرم تمام عیار دشمن قرار دارد، ادامه داد: این شرایط رسالت رسانه های داخلی را سخت تر می کند و نقش آفرینی آنها می تواند در برابر جنگ نرم دشمن موثر باشد.
وی با بیان اینکه دشمنان در رسانه های خود این گونه به مردم ایران القا می کنند که شرایط کشور بحرانی و خیلی سیاه است، افزود: مقابله با این ترفند نیاز به هم افزایی رسانه های داخلی دارد.
وی با اشاره به اینکه رسانه های داخلی منافع کشور را بر مسایل و مرزبندی های جناحی و گروهی مقدم بدانند، بیان کرد: رسانه ها برای مقابله با دسیسه های رسانه ای توانمند شوند.
فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه تعیین زمین بازی همیشه از سوی دشمن انجام شده است، اضافه کرد: دشمنان سعی می کنند در این مسیر با موضع سازی های کاذب، مبتنی بر اختلاف سلیقه ها و دیدگاه ها، فضای داخلی ایران را دو قطبی و دچار تنش کنند.
فرمانده سپاه استان سمنان تاکید کرد: رسانه های کشور اکنون برای مقابله با دشمنان به پختگی لازم رسیده اند و باز هم به هم افزایی بیشتر در داخل کشور نیازمندیم.
محمد جهانگیریان، رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) استان سمنان نیز در این نشست ضمن معرفی این رسانه و فعالیت های آن، گفت: اطلاع رسانی از دستاوردهای اجرایی استان و ارتباط نزدیک با بخش های نظام، در کنار برگزاری میزگردهای تخصصی و ارایه گزارش های مردمی، رویکرد اصلی خبرگزاری ایرنا سمنان است.
۶۱۰۳/۷۴۰۸