به گزارش روابط عمومی ایرنا، در این جلسه وظایف کمیته سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم(مخاطب) ، شاخص های مرتبط با وظایف این کمیته در موضوع ارزیابی شاخص های عمومی دستگاه های اجرایی(محور ششم:ارتقاء سلامت اداری،مسئولیت پذیری و پاسخگویی) و برنامه جامع اصلاحات نظام اداری – دور دوم(برنامه هفتم:صیانت از حقوق مردم(شهروندان) در نظام اداری،برنامه هشتم: ارتقاء پاسخگویی،شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری) بررسی شد و در نهایت ۱۱ مصوبه در کمیته به تصویب اعضا رسید.
انجام نظر سنجی از مخاطبان ایرنا، مشترکان محصولات خبری ایرنا و همکاران سازمان از مهمترین مصوبات این جلسه بود. گفتنی است محمدرضا نادری (مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی) ، سید جوادجعفری زوج (مدیرکل دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری)، سید بهزاد مقدس زاده (مشاور مدیرعامل)، امیر ابراهیم باقی زاده(مدیر کل امور مالی و ذیحسابی)، ریخته گر (کارشناس مسئول امور تحول اداری) و مریم مهدوی ساعی (رئیس گروه حقوقی و بازرسی ) اعضای این کمیته را تشکیل می دهند.
کمیته سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم(مخاطب) از جمله ۵ کمیته زیر مجموعه کمیسیون توسعه مدیریت سازمان می باشد.
کمیسیون توسعه مدیریت به منظور هدایت ،پی گیری و نظارت بر تحقق و اجرای برنامه های ۸ گانه نقشه راه اصلاحات نظام اداری و فراهم نمودن زمینه اجرای تکالیف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامه های پنج ساله و بودجه سنواتی مرتبط با نظام اداری کشور و در راستای دستورالعمل اجرایی کمیسیون توسعه مدیریت سازمانهای وابسته ابلاغی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفته است ، که ریاست آن در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی بر عهده سید ضیاء هاشمی مدیر عامل است.