به گزارش روابط عمومی ایرنا، هیات مدیره جدید تعاونی مسکن متشکل از «حسن ملکی»، «عباس قائمی»، «محمدرضا نادری گیسور» ، «قاسم شریعتی»، «ابوالفضل بنی حسینی»، «علی رضا شوریده» و «حسین فتح اللهی» هفته جاری در دومین نشست خود، به بحث و بررسی پیرامون برنامه های تعاونی پرداختند و از طریق رای گیری و با اجماع کامل، شریعتی را به عنوان رییس، شوریده به عنوان نایب رییس و فتح اللهی را به عنوان منشی (دبیر) هیات مدیره انتخاب کردند.

مجمع عمومی عادی تعاونی مسکن خبرگزاری جمهوری اسلامی به منظور انتخاب اعضای جدید هیات رییسه روز پنجم آذرماه جاری با حضور گسترده اعضا در نمازخانه سازمان برگزار شده بود.

بر اساس آرای مجمع عمومی، نادری گیسور، ملکی، قائمی، شریعتی، بنی حسینی ، شوریده و فتح اللهی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره و «فاطمه بهادری فر» و «جواد جوان معبودی» نیز به عنوان بازرسان تعاونی برای یک دوره سه ساله انتخاب شدند.

بر اساس این آرا، «احمد فرهانی»، «محمدرضا شاهمرادی»، «غلامرضا رحمانی» و «علی رضا جباری» نیز به عنوان اعضای علی البدل این دوره تعاونی مسکن انتخاب شدند.

تعاونی مسکن خبرگزاری جمهوری اسلامی نزدیک به یکهزار نفر عضو دارد.