به گزارش روابط عمومی ایرنا به نقل از گروه آموزش، این دوره از نوع دوره امنیت است که با همکاری مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای (مرکز ماهر) و با هدف امن سازی و خودارزیابی شبکه های سازمانی و آشنایی با تهدیدات امنیت شبکه و سرورها برگزار می شود.
در پایان این دوره که روزهای سه شنبه و چهارشنبه به مدت ۳۲ ساعت برای ۱۸ نفر از کارکنان حوزه مهندسی و فناوری اطلاعات توسط سبحان علی آبادی از مدرسان و مشاوران مرکز ماهر تدریس می شود، برای شرکت کنندگان از سوی این مرکز گواهی نامه آموزشی صادر خواهد شد.