به گزارش دبیرخانه هیات، در این نشست که روز یکشنبه دوم دی ماه برگزار شد، احکام اعضای جدید هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ایرنا که به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده بود، به آنان اعطا شد.

همچنین پس از قرائت سوگندنامه و امضای آن از سوی اعضای جدید، وظایف اعضای هیات بدوی و مواد قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشریح شد.

به تازگی، با حکم دکتر سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به مدت سه سال، «محمدرضا نادری گیسور» و «غلامرضا نعمتی قمصری» به عنوان عضو اصلی و خانم «مریم جلوداران» به عنوان عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی منصوب شده اند.

«سید جواد جعفری زوج» نیز به عنوان عضو اصلی و «مهدی بهرامی کیان» به عنوان عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ایرنا، سال گذشته از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این هیات منصوب شده بودند.

طبق قانون، هیات رسیدگی به تخلفات اداری به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای دولتی تشکیل می شود. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر است که در مورد ایرنا، هیات بدوی در درون سازمان و هیات تجدیدنظر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استقرار دارد.