متن حکم دکتر سیدضیاء هاشمی در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۵ چنین است:

جناب آقای اکبر بهاروند

 نظر به تعهد، دانش و توان حرفه­ای که در شما سراغ دارم، به موجب این ابلاغ به عنوان “رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان البرز” منصوب می­ شوید. انتظار می ­رود با همکاری و جلب مشارکت و ارتقای انگیزه همکاران و توسعه روابط سازنده با صاحب­نظران، مسئولان و نخبگان نسبت به ارتقای جایگاه و عملکرد ایرنا در استان البرز اهتمام ورزید.

لازم می ­دانم از زحمات جناب آقای داریوش غفاری در دوران مسئولیت مذکور، تقدیر و تشکر نموده، تداوم توفیق ایشان را آرزو نمایم.

                                                                                                            سیدضیاء هاشمی»