متن حکم دکتر سیدضیاء هاشمی در تاریخ ۹۷/۰۸/۰۱ چنین است:

«جناب آقای منوچهر صمدی

با توجه به تعهد و تجربه جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مسئول خبرگزاری جمهوری اسلامی دفتر مهاباد منصوب می­ شوید.

انتظار می­ رود با هماهنگی رئیس محترم خبرگزاری جمهوری اسلامی استان آذربایجان غربی در راستای اهداف برنامه راهبردی ایرنا در انعکاس و پوشش مطلوب اخبار و رویدادهای حوزه مسئولیت پیروز و سربلند باشید.

سیدضیاء هاشمی»