به گزارش ایرنا دکتر سید ضیا هاشمی روز سه شنبه در دیدار رئیس جهاد دانشگاهی تهران افزود: اطلاع رسانی مناسب از فعالیت ها و دستاوردهای علمی فرزندان این سرزمین در مراکز علمی، امید و تحرک را در جامعه افزایش می دهد و نتایج بسیار خوبی به همراه خواهد داشت.
وی همچنین با تشریح توانمندی های علمی جهاد دانشگاهی در سطح کشور گفت: جهاد دانشگاهی توان ورود به ظرفیت های مغفول اقتصاد کشور و اجرای پروژه های بزرگ را دارد.
هاشمی بیان کرد: جهاد دانشگاهی مانند همیشه باید ماموریت های سخت و بزرگ را برعهده گیرد و در عرصه های مختلف مانند اقتصاد دریا، توسعه گردشگری یا دیگر بخش ها نیز وارد شود.
وی اظهارداشت: جهاد دانشگاهی تاکنون نیروهای متخصص، خلاق و علمی بسیاری در سطح کشور معرفی کرده است و می تواند در عرصه علوم انسانی و حوزه گردشگری هم وارد شود و بحث فناوری را وارد این بخش ها کند.
مدیرعامل ایرنا گفت: گردشگری در شرایط تحریم می تواند از جمله زمینه های مناسب برای ورود فناوری باشد و ضدتحریم عمل کند.
وی همچنین بر وجود ظرفیت های علمی در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) که می تواند در اطلاع رسانی دستاوردهای علمی کشور و نیز جهاد دانشگاهی بیش از گذشته به کار گرفته شود تاکید کرد.
رئیس جهاد دانشگاهی تهران نیز در این دیدار، ایرنا را در انعکاس اخبار حوزه فناوری و علمی کشور موفق و توانمند ارزیابی و بیان کرد: انتشار اخبار مربوط به حوزه فناوری مراکز علمی می تواند موجی از امید در کشور ایجاد کند.
دکتر سید علی طباطبایی خاطرنشان کرد: مقتضیات زمان نسبت به ۳۰ سال پیش تغییر کرده است و امروز دیگر نمی توان بدون فناوری پیش رفت که در این زمینه بهره گیری از ظرفیت های مراکز علمی مانند جهاد دانشگاهی بسیار اهمیت دارد.
رئیس جهاد دانشگاهی و هیات همراه همچنین از بخش های مختلف خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) دیدن،با خبرنگاران، دبیران و سردبیران بخش های مختلف گفت وگو کردند و در جریان فرآیندهای دریافت، تولید و انتشار اخبار دراین خبرگزاری قرار گرفتند.
سابقه فعالیت خبرگزاری جمهوری اسلامی به سال ۱۳۱۳ برمی گردد که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان «آژانس پارس» شناخته می شد.