به گزارش ایرنا، جعفر رودری روز سه شنبه در جریان بازدید از خبرگزاری ایرنا استان کرمان گفت: مشارکت مردمی یکی از اصلی ترین و موثرترین جنبه های تاثیرگذار در اجرای برنامه های توسعه و حکمرانی مطلوب است که همراهی آنان می تواند در موفقیت این برنامه ها نقشی اساسی داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان اضافه کرد : رسانه ها با اطلاع رسانی شفاف می توانند زمینه مشارکت مردمی در راستای رفع خلاء های محسوس در برنامه های توسعه این استان را فراهم کنند و ایرنا در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد مقاومتی نقش موثری را داشته است.
وی افزود:: مشارکت، پیوند و تعامل دولت با بخش غیر دولتی ضروری است و هرقدر پذیرش برنامه و سیاست ها از طرف دولت به صورت فنی تنظیم شود اما مردم با اعتماد کامل آن را نپذیرند اجرای این سیاست ها را دچار مشکل می کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت : برنامه و سیاست گذاری ها باید به خوبی به مردم منتقل شود تا مردم در اجرای آن مشارکت داشته باشند.
رودری عنوان کرد : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در راستای هماهنگی با رسانه ها در اجرای رسالت خطیر خود به نحو مطلوب تری همکاری و همراهی می کند.
ضرورت اطلاع رسانی شفاف از فعالیت های اقتصاد مقاومتی
رودری با اشاره به اینکه در حوزه اقتصاد مقاومتی با همکاری بخش غیردولتی کارهای ماندگاری در جای جای استان پهناور کرمان انجام گرفته ، افزود : رسانه ها، این فعالیت های اثر بخش را در راستای شفاف سازی و جلب مشارکت مردمی اطلاع رسانی کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان اضافه کرد : امروز در مبانی علم توسعه و پیشرفت کشورها، حکمرانی خوب با همراهی و مشارکت کارگزاران دخیل در توسعه ایجاد می شود.
وی افزود: خبرگزاری ایرنا به لحاظ سابقه، دانش، تجهیزات، شبکه گسترده ای که در اختیار دارد می تواند با شفاف سازی در اخبار و جلب اعتماد مردمی نقش مهم و بزرگی در مواقع ضرور و حساس استان ایفا کند.
رودری با بیان اینکه در استان کرمان برنامه های توسعه ای دنبال می شود،گفت: پس از انقلاب ۶ برنامه توسعه مصوب شده و اگر برنامه های توسعه رصد شود به خصوص از برنامه سوم بحث برنامه ریزی منطقه ای را در استان ها شاهد بوده ایم.
وی تصریح کرد: پیش از تدوین برنامه های توسعه، آسیب شناسی و چالش ها برنامه های قبل بررسی می شوند و در این زمینه به لحاظ فنی و تدوین برنامه ها چالشی عمده در اجرای هیچکدام از برنامه های توسعه ای کشور و استان کرمان تاکنون وجود نداشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت : تغییر رویکردهای کلان، جهت گیری، سیاست ها و تعاملات بین بخشی به عنوان مباحثی مهم در برنامه های توسعه و موفقیت تاثیرگذار است.
رئیس خبرگزاری ایرنا استان کرمان نیز در این بازدید از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان نبض برنامه های کارشناسی و پیشران توسعه نام برد و افزود: دیدگاه های کارشناسی این سازمان و انتشار آن از طریق رسانه ها می تواند به روند توسعه استان سرعت بخشد.
بهنام احمدی با اشاره به موفقیت های حاصل شده طی چند سال اخیر در حوزه اقتصاد مقاومتی و سهیم کردن معین های اقتصادی و در واقع بخش غیردولتی در توسعه متوازن این استان ،گفت: ایرنا آمادگی انتقال و انتشار اخبار و اقدامات دولت در این استان را در حوزه های مختلف بخصوص اقتصاد مقاومتی و همچنین در چهل سال پس از انقلاب با رویکرد امید آفرینی و ایجاد نشاط دارد.
وی رویکرد ایرنا را امید و نشاط آفرینی عنوان کرد و گفت : در عین حال نارسایی ها را نیز با هدف جلوگیری از تبدیل به تهدید و ایجاد فرصت انتشار می دهد .
براساس این گزارش رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان و هیئت همراه، از ایرنا مرکز کرمان بازدید کردند و ضمن آشنایی با نحوه خبرگیری و خبررسانی با خبرنگاران این رسانه پیرامون مسائل مختلف استان به گفت و گو پرداختند.