به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، دکتر سیدضیاء هاشمی روز شنبه در دیدار «حسن لطفی» نماینده مردم رزن همدان و «احمد بیگدلی» نماینده مردم خدابنده زنجان در مجلس شورای اسلامی که هر دو عضو کمیسیون اجتماعی آن هستند، افزود: به دلیل اهمیت طرح استانی شدن انتخابات، ابعاد و جوانب مختلف آن و زمینه های اجرایی این طرح باید مورد بررسی های دقیق کارشناسی قرار گیرد تا قانونی جامع و پخته تدوین شود.
این جامعه شناس با تاکید بر لزوم پرهیز از شتابزدگی در تصویب طرح استانی شدن انتخابات هشدار داد: اگر بررسی های لازم در مورد تصویب این طرح انجام نشود، اجرای آن در شرایط کنونی جامعه، پیامدهای اجتماعی و عوارض ناخواسته ای به دنبال خواهد داشت.
دکتر هاشمی گفت: از سوی دیگر، بررسی دقیق ابعاد و زمینه های اجرای طرح باعث افزایش سطح مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی در کشور می شود و به بهبود فرایند انتخاب و بالارفتن میزان مشارکت مردم در انتخابات خواهد انجامید.
مدیرعامل ایرنا یادآور شد: طرح استانی شدن انتخابات دارای فواید و عوارضی است و برای توفیق در این زمینه، مجلس باید از «مشارکت نخبگان و دانشگاهیان» و تجربه جهانی بهره بگیرد.
وی گفت: طرح استانی شدن انتخابات، یک طرح مبنایی است و اگر به صورت خام و غیر کارشناسی و بدون در نظر گرفتن دغدغه های کلان کشور انجام شود، بر سرنوشت مجلس، میزان مشارکت مردم و جریان مردم سالاری در جامعه تاثیر منفی خواهد گذاشت.
این استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: انتخابات و قوانین حاکم بر آن می تواند به سرمایه اجتماعی مجلس کمک کند و همه باید کمک کنیم تا چنین روندی در تصویب قوانین طی شود.
مدیرعامل ایرنا در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر نقش نظارتی مجلس و رسانه ها در جلوگیری از انحرافات و کاستی ها و ارتقای سلامت و کارآمدی در جامعه گفت: رسانه هم مانند مجلس نقش نظارتی در اجرای قوانین دارند و مکمل آن هستند.
وی افزود: اگر نظارت نباشد دفاع از حق و استیفای آن با مشکل مواجه خواهد شد.

** بیگدلی: مجلس در حوزه نظارت ضعیف عمل کرده است
«احمد بیگدلی» نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تشریح روند بررسی طرح استانی شدن انتخابات گفت که ارایه این طرح از سوی نمایندگان ناشی از تاخیر دولت در ارایه لایحه جامع انتخابات بود.
وی افزود: وضعیت کنونی انتخابات موجب شده است تا نمایندگان مجلس از وظیفه اصلی و ذاتی خود که نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد دستگاهها است، فاصله بگیرند و درگیر مسایل اجرایی و حاشیه ای در حوزه های انتخابیه شوند.
بیگدلی اظهارداشت: در حال حاضر، به دلیل مشکلات ساختاری و عدم پاسخگویی درست مسئولان، مردم به نمایندگان مراجعه و رسیدگی به مشکلات و مسائل خود را از آنان مطالبه می کنند. به همین دلیل، نمایندگان برای پیگیری این مطالبات، وظیفه نظارتی و تقنینی خود را رها کرده و وظایف مسئولان را در حوزه اجرایی انجام می دهند.
وی تصریح کرد: وجود برخی مسائل و مشکلات در کشور از جمله فساد اداری و مالی در سطحی بالاتر به عدم ایفای وظیفه نظارتی از سوی مجلس باز می گردد و نشان می دهد مجلس در حوزه نظارت ضعیف عمل کرده است و این ضعف نه فقط در مجلس کنونی بلکه در دوره های دیگر نیز دیده می شود.
نماینده خدابنده تصریح کرد: در صورتی که طرح استانی شدن انتخابات بصورت کارشناسی بررسی و تصویب شود، موجب خواهد شد تا احزاب در کشور تقویت شده و در برابر مردم و عملکرد خود، مسئولیت بپذیرند.
وی گفت: برای پیشبرد دموکراسی و تقویت مردم سالاری در کشور، ما باید به سمت تشکیل احزاب و نهادینه سازی تحزب در کشور حرکت کنیم و احزاب نیز باید در مقابل مردم ، پاسخگو باشند.
بیگدلی در بخش دیگری از سخنانش، از نحوه برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و ناهمزمانی برگزاری آنها در کشور انتقاد کرد و آن را موجب «فرصت سوزی» دانست.
وی گفت: با توجه به مقدمات شرکت در انتخابات و شروع جدی فعالیت مجلس و دولت، ما در هر دوره بین ۱۶ تا ۱۸ ماه از فرصتهای مفید کاری این نهادها را از دست می دهیم و این روند طولانی و «فرصت سوزی» در مسیر پیشبرد سیاست های کشور اختلال ایجاد می کند.

** لطفی: نمایندگان درگیر امور اجرایی شده اند
«حسن لطفی» نماینده مردم رزن و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: به دلیل عدم پاسخگویی درست برخی مسئولان ادارات و نهادها به مردم و نیز، با توجه به تعهد و مسئولیتی که نمایندگان مجلس در قبال آرای مردم دارند، آنها خود را به موظف به پیگیری مشکلات موکلین خویش می دانند و به همین دلیل، اکنون دغدغه های استانی و شهرستان ها جای دغدغه های کلان و ملی را در مجلس گرفته است.
وی افزود: در این شرایط، وظایف نمایندگی به حاشیه رفته و نمایندگان درگیر امور اجرایی شده اند و این وضعیت موجب شده است امر قانونگذاری و مسائل مربوط به نمایندگی مغفول بماند.
لطفی تصریح کرد: استانی شدن انتخابات باعث می شود که بار ترافیکی مطالبات مردم از نمایندگان کاهش یافته و مجلس در مسیر واقعی ایفای وظایف خود حرکت کند.
وی در عین حال پذیرفت که طرح استانی شدن انتخابات هنوز دارای نقاط ابهام و پیچیدگی های بسیاری در زمینه های مختلف است و تصویب آن به شیوه کنونی، در عمل با دشواریها و موانع جدی روبرو خواهد شد.
نماینده رزن همچنین با اشاره نقش رسانه ها در شفافیت اطلاعات گفت: خبرنگاران و رسانه ها باید همواره خواستار اطلاعات شفاف باشند و همه مسئولان را وادار به پاسخگویی در مقابل عملکرد خویش کنند.
وی نقش خبرگزاری ایرنا را در انتشار اخبار و اطلاعات در کشور بسیار مهم و خطیر دانست و تصریح کرد: ایرنا باید در همه نقاط کشور نقش واقعی خود را به عنوان رسانه مادر ایفا کند و سایر رسانه ها زیر چتر حمایتی آن به فعالیت بپردازند.

نمایندگان رزن و خدابنده در این دیدار راههای گسترش همکاریهای اطلاع رسانی ایرنا را از مناطق خود مورد بررسی قرار داده و سپس از بخشهای مختلف اتاق خبر داخلی و خارجی خبرگزاری جمهوری اسلامی دیدن کردند. در جریان این بازدید، آنها در باره موضوعات مختلف با خبرنگاران ایرنا گفت وگو کردند.
**سیام**۳۰۵۰**۱۵۵۱