کامران خرم روز سه شنبه در حاشیه بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز سنندج افزود: مدیران اجرایی برای اینکه در انجام برنامه های خود به موفقیت برسند باید از قدرت رسانه ها به درستی استفاده کرده و از این ابزار در مسیر آگاهی بخشی جامعه غافل نباشند.

خرم، جایگاه رسانه در جامعه را در سال های اخیر بسیار مهم دانست و افزود: مدیرانی که از ظرفیت و پتانسیل رسانه ها استفاده نمی کنند، متضرر خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان تصریح کرد: در این راستا، رسانه ها در ترویج فرهنگ صرفه جویی آب و مصرف صحیح در جامعه نقش اساسی دارند.

وی با بیان اینکه نقش رسانه ها در فرهنگ سازی صرفه جویی در مصرف آب اساسی است، یادآور شد: بیشترین مصرف آب در این استان در بخش کشاورزی با حدود ۸۸ درصد است و نیاز داریم در بخش صرفه جویی مصرف کار فرهنگی و اطلاع رسانی بیشتری انجام شود.

خرم اضافه کرد: در صورتی که فرهنگ استفاده صحیح از آب شرب در جامعه نهادینه شود، این فرهنگ تاثیر بسیار زیادی در صرفه جویی مصرف دیگر بخش ها از جمله کشاورزی هم خواهد شد.

به گزارش ایرنا، استان کردستان، کوهستانی بوده و اقلیم آن متأثر از توده‌های هوای گرم و مرطوب مدیترانه‌ای است که موجب بارندگی‌هایی در بهار و ریزش برف در زمستانها می شود.

از مجموع ۳۳ سد استان، ۱۱ سد در حال بهره برداری،۱۰ سد در دست اجرا و ۱۲ مورد نیز مطالعاتی است.