به گزارش ایرنا، این تفاهم نامه روز چهارشنبه با حضور حجت الاسلام «علی اصغر فضیلت» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان و «محمد جهانگیریان» رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی در این استان امضا شد.

این تفاهم نامه شامل ۷ ماده است و مراسم امضای آن در ساختمان مرکز ایرنا در شهر سمنان برگزار شد.

معرفی کتاب های تازه انتشار توسط اهالی قلم، نویسندگان، مولفان، مترجمان و پژوهشگران استان سمنان، و برگزاری میزگردهای تحلیلی خبری در موضوع های فرهنگی، ادبی و هنری در ایرنا از مواد مهم این تفاهم نامه است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) استان سمنان در یک ماه گذشته پرونده خبری برای معرفی کتاب نویسندگان استان سمنان گشوده و طی این مدت سه اثر نویسندگان این استان روی خروجی این خبرگزاری منتشر شده است.

ایرنا هم چنین در سه ماهه سوم سال جاری میزگردهای «قصه، تدبیر آموزشی و درمانی برای کودکان» و «ذائقه شناسی و سطح بندی، گمشده های تئاتر برای شکوفایی» را برگزار کرده است.