به گزارش روابط عمومی ایرنا، این برنامه در اجرای مصوبات شورای عالی اداری و بخشنامه دوازدهم آذرماه ۱۳۹۷ سازمان امور اداری و استخدامی در قالب ۱۰ برنامه تدوین شده است و تلاش دارد ظرف سه سال آینده، شرایط سازمان را در حوزه های مختلف اصلاح کرده و بهبود ببخشد.

«مهندسی نقش و ساختار دولت»، «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری»، «ارایه خدمات در فضای رقابتی»، «مدیریت سرمایه انسانی»، «بهبود نظام ها و فناوری های مدیریتی»، «توسعه فرهنگ سازمانی»، «صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری»، «ارتقای پاسخگویی ، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»، «مدیریت بهروه وری نظام اداری و اجرایی کشور» و «نظارت و ارزیابی» عناوین برنامه های دهگانه این مجموعه را تشکیل می دهند.

ایرنا در برنامه «مهندسی نقش و ساختار دولت» فهرست خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی را اعلام کرده که اغلب آنها را خدمات فنی و امور پشتیبانی تشکیل می دهد.

کاهش سقف پستهای سازمانی غیرضرور مطابق قانون برنامه ششم توسعه کشور  و نیز، تمرکز زدایی در اداره امور و واگذاری وظایف و اختیارات به سطوح استانی و شهرستانی از دیگر محورهای این برنامه است.

ایرنا در برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات خود را اطلاع رسانی در قالب خبر متنی، چندرسانه ای، بولتن یا خبرنامه، خدمات آرشیوی ، نظرسنجی و داده نگاری معرفی کرده و برنامه های خود برای ارایه همه آنها را از طریق الکترونیکی شرح داده است.

ایرنا اعلام کرده است که در چارچوب اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک، ظرف دو سال آینده نزدیک به ۲۰ برنامه جدید را در حوزه های مختلف به مرحله اجرا در می آورد.

برنامه سوم که «خدمات عمومی در فضای رقابتی» نام دارد، برنامه های سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی در زمینه کاهش هزینه تمام شده محصولات و خدمات را تشریح می کند.

 

*افزایش سهم مدیران زن و کاهش میانگین سن مدیران در سازمان

برنامه «مدیریت سرمایه انسانی» نیز از طرحهای ایرنا برای افزایش نسبت مدیران زن به کل مدیران، کاهش سن مدیران و افزایش انطباق مدیران حرفه ای با شایستگی های عمومی مدیریت رونمایی کرده است.

بر اساس این برنامه که هنوز به تصویب نهایی نرسیده، متوسط سن مدیران ایرنا تا سال ۹۹ به میزان سه سال کاهش خواهد یافت تا در سال ۱۳۹۹ به میانگین ۴۳ سال برسد. در مقابل، سهم زنان در مدیریت سازمان هر سال دو درصد افزایش خواهد یافت تا در سال ۹۹ هجری شمسی، ۲۵ درصد مدیران سازمان را زنان تشکیل دهند.

هم اکنون تعداد کل مدیران ایرنا ۱۱۸ نفر است که ۲۵ نفر از آنان ، زن هستند.

متوسط سن مدیران سازمان در سال ۱۳۹۷ نیز ۴۶ سال اعلام شده است که نسبت به سال گذشته، کاهشی قابل توجه نشان می دهد.

«بهبود در نظامها و فناوری های مدیریتی» که عنوان برنامه پنجم این مجموعه است، از آغاز مطالعاتی برای اصلاح اساسنامه سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی،  تدوین آیین نامه انتصاب مدیران حرفه ای متناسب با نیاز سازمان، مطالعاتی در زمینه سنجش و افزایش بهره وری در سازمان و راه اندازی سامانه های جدید پردازش و انتشار اخبار، ساماندهی آرشیو سازمان، ایجاد سامانه یکپارچه اداری و مقاوم سازی ساختمان خبر داده است.

دو برنامه «توسعه فرهنگ سازمانی» و «صیانت از حقوق شهروندان»، طرحهای متنوعی را برای ارتقای سطح فرهنگ سازمانی و افزایش رضایت مردم از خدمات خبرگزاری جمهوری اسلامی معرفی کرده و از اجرای آنها در سه سال آینده سخن گفته است.

ایرنا در قالب برنامه «ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری» نیز قصد دارد با توسعه آموزش کارکنان، ارتقای اطلاع رسانی از طریق سایت روابط عمومی و دیگر شیوه های اطلاع رسانی درون سازمانی، توسعه اجرای قانون دسترسی به اطلاعات و تدوین و اجرای شاخصهای سلامت اداری، شرایط خود را در این زمینه بهبود بخشد و علاوه بر آن، با اجرای طرحهایی ویژه، نظام بهره وری را ارتقا دهد.

افزایش سواد رسانه ای مخاطبان، توسعه حضور ایرنا در شبکه های مجازی و تعاملی، آموزش حرفه ای خبرنگاران و مدیران و ارتقای بسترهای دسترسی آزاد به اطلاعات نیز محورهای برنامه دهم یعنی «نظارت و ارزیابی» را تشکیل می دهد.

به گفته مسئولان دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری، برنامه های یادشده پس از تایید از سوی مراجع ذیربط و انعقاد تفاهم نامه مشترک با سازمان امور اداری و استخدامی ظرف سه سال آینده در ایرنا عملیاتی خواهد شد تا مبنای ارزیابی عملکرد سالانه این سازمان قرار گیرد.

** رع** ۱۵۵۱