به گزارش دفتر برنامه ریزی، توسعه و تحول اداری ایرنا، در هشتاد و چهارمین نشست کمیته سرمایه انسانی سازمان که روز یکشنبه به ریاست «مهدی شفیعی» معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی برگزار شد، درخواست همکاران شیفت شب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد گزارش آن به شورای معاونان ارایه شود.

این درخواست در قالب چند محور چندی پیش از سوی همکاران شیفت شب به دکتر «سیدضیاء هاشمی» ارایه و مدیرعامل سازمان نیز دستور رسیدگی به آن را صادر کرده بود.

نتایج رسیدگی به این درخواست پس از تایید شورای معاونان به ریاست مدیرعامل در هفته جاری اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در نشست کمیته سرمایه انسانی سازمان، ارتقای تعدادی از همکاران به رتبه های پایه، ارشد،خبره و عالی نیز به تصویب رسید.

بررسی نحوه اجرای دستور العمل انتصاب مدیران حرفه ای از دیگر موضوعات نشست مذکور اعلام شده است.

در این نشست،علاوه بر شفیعی، «پدرام الوندی» سرپرست معاونت خبر، «غلامرضا نعمتی» مدیرکل امور اداری و پشتیبانی،«سیدجواد جعفری زوج» مدیرکل دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری و «کبری مقدر» رییس اداره کارگزینی و امور دبیرخانه به عنوان اعضای کمیته سرمایه انسانی ایرنا حضور داشتند.

 

*رع*۱۵۵۱