خالد جعفری روز دوشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز کردستان گفت: با توجه به اینکه ایرنا بخشی از دولت است و دغدغه مشترکی برای اطلاع رسانی واقعیت های جامعه دارد پس با رعایت انصاف، خدمات دولت را اطلاع رسانی می کند.
وی اضافه کرد: دستگاه های دولتی لازم است بخاطر این دغدغه مشترک ارتباطات خود را با خبرگزاری ایرنا افزایش داده تا تعاملی متفاوت برای معرفی فعالیت ها و خدمات خود به جامعه هدف ایجاد کنند.
جعفری با اشاره به اینکه سازمان جهاد کشاورزی به صورت توامان با تولید کننده و مصرف کننده در ارتباط است، یادآور شد: برای پاسخگویی به متقاضیان خود ارتباط گیری با رسانه را در اولویت قرار داده ایم تا اقدامات انجام شده به موقع به اطلاع مردم برسد.
وی تاکید کرد: شفافیت در اطلاع رسانی ها باعث اعتماد سازی در جامعه می شود و سازمان جهاد کشاورزی استان با ارائه عملکرد فعالیت های متنوع خود بدنبال آن است با رضایت مخاطبان سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در کردستان تشویق کند.
جعفری رئیس پیشدار معاون برنامه ریزی و فتحی مسئول روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی همچنین از تحریریه ایرنا مرکز کردستان نیز بازدید کرده و در جریان نحوه تولید و انتشار خبر این رسانه قرار گرفتند.
کردستان با بیش از یک میلیون و ۱۱۰ هزار هکتار زمین قابل کشت مرغوب و مستعد باغی و زراعی وجود دارد و سالانه بیش از ۲٫۵ میلیون تُن انواع محصولات کشاورزی (زراعی، باغی) برداشت می شود.