به گزارش ایرنا ابوذر کوثری روز سه شنبه در دیدار با رئیس، خبرنگاران و کارکنان خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ایرنا به عنوان خبرگزاری رسمی و دولتی جمهوری اسلامی ایران قدرت گفتمان سازی و تاثیر گذاری زیادی در جامعه دارد.
وی بیان کرد: باوجود رشد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در کشور خبرگزاری ها بویژه خبرگزاری رسمی کشور از تاثیر گذاری بسیار بالایی در سطح جامعه برخوردارند.
سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: با وجود اینکه اخبار و اطلاعات در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی رد و بدل می شود اما خبر رسمی متعلق به خبرگزاری ها بویژه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی است که از مرجعیت خبری بالایی برخوردار است.
وی بیان کرد: منابع رسمی خبری، خبرگزاری ها هستند و مرجعیت خبری متعلق به خبرگزاری رسمی کشور است.
کوثری گفت: رسانه ها در جامعه از تاثیر گذاری بسیار زیادی برخوردارند که می توان از این فرصت ارزشمند در جهت فرهنگ سازی و گفتمان سازی استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه بازتاب چهره واقعی و زیبای سیستان و بلوچستان بسیار مهم است گفت: خبرگزاری ها می توانند یک بازنمایی واقعی از این استان انجام دهند زیرا بازنمایی که در ذهن بسیاری از هموطنان خارج از سیستان و بلوچستان وجود دارد با واقعیت این استان خیلی متفاوت است.
کوثری گفت: سیستان و بلوچستان به لحاظ قومیتی، سیاسی، مذهبی و امنیتی شرایط بسیار خوبی دارد.
وی ادامه داد: این استان از لحاظ امنیتی شرایط قابل قبولی دارد و تصور پایین بودن ضریب امنیتی این استان خلاف واقع است.
سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: ایرنا با توجه به نقش و تاثیر گذاری در جامعه می تواند اذهان عمومی کشور را به واقعیت های سیستان و بلوچستان معطوف کند.
وی بیان کرد: یکی از مهمترین رسانه هایی که می تواند اذهان عمومی کشور را به سیستان و بلوچستان معطوف کند خبرگزاری جمهوری اسلامی است.
کوثری با اشاره به برخی مشکلات سیستان و بلوچستان از جمله کمبود آب اظهار داشت: مسائل زیست محیطی و کمبود آب به دلیل تغییرات اقلیمی مشکلاتی را برای مردم این استان به وجود آورده است.
سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: متاسفانه برخی افراد از مساله کمبود آب که ناشی از وضعیت جوی و قهر طبیعت در این استان است گاها بهره برداری های سیاسی می کنند که رسانه ها در زمینه روشنگری این موضوع نقش بسزایی دارند.
کوثری بیان کرد: آب که یک مساله غیر اجتماعی و سیاسی است در سیستان و بلوچستان آنهم به طور غیر واقعی در حال تبدیل شدن به یک مساله اجتماعی و سیاسی است.
وی ادامه داد: تمام کشور با مشکل خشکسالی رو به رو هستند و تنها مختص سیستان و بلوچستان نیست اما در این استان مساله آب تبدیل شده به پدیده ای که می شود بهره برداری های سیاسی از آن کرد و این اتفاق نیز رخ داده است.
سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: برخی افراد مسائل قومی و مذهبی در سیستان و بلوچستان را بزرگ نمایی می کنند اما در این استان چنین مسائلی به طور فراگیر مطرح نیست مردم بایکدیگر در کمال آرامش و صمیمیت زندگی می کنند.
کوثری ادامه داد: بزرگ نمایی مسائل قومی و مذهبی در سیستان و بلوچستان ناظر بر یک نوع هدف گذاری و مبتنی بر منافعی است که عمدتا از بیرون کشور این مساله رخ می دهد.
وی افزود: ما منکر مشکلات و کمبودها در سیستان و بلوچستان نیستم اما برخی افراد که نظر مساعدی نسبت به مسائل کشور ندارند شروع به بزرگ نمایی مسائل جزئی می کنند.
سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: این استان محل ورود و صدور امنیت به کشور و در واقع گلوگاه امنیت ایران اسلامی است.
وی ادامه داد: دستگاههای فعال در سیستان و بلوچستان به مثابه متولیان این گلوگاه هستند و ایرنا به عنوان خبرگزاری رسمی یکی از مهمترین متولیان حوزه رسانه ای این گلوگاه محسوب می شود.
کوثری اظهار داشت: محرومیت زدایی سیستان و بلوچستان بر تمامی مسائل دیگر در این استان غلبه دارد و باید همواره محور بحث و تبادل نظر باشد.
وی ادامه داد: اعتقاد ما بر این است که نوع سیاست ورزی در سیستان و بلوچستان باید ناظر بر توسعه این استان باشد.
سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: اقدامات محرومیت زدایی و توسعه این استان برای ما نسبت به مسائل سیاسی اولویت دارد.
وی بیان کرد: تنها دوره ای است که دولت و حاکمیت به نوعی به هم خیلی نزدیک شده و به عبارتی هر دو یک ساختار سیاسی تلقی می شوند.
کوثری ادامه داد: دوره کنونی که نزدیکی دولت و ملت است فرصتی شایسته برای رسانه بویژه خبرگزاری ایرناست که در جهت ایجاد امید در جامعه بیش از پیش تلاش کنند.
وی بیان کرد: امروز همگان می دانند که تقویت دولت، تقویت حاکمیت و نظام است و باید به این سمت حرکت کنیم.
سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور نباید به مسائل سیاسی دامن زد و باعث ایجاد شکاف شد.
وی با اشاره به نقش رسانه ها در توسعه جوامع بیان کرد: رسانه ها و دستگاههای دولتی برای پیشبرد اهداف توسعه ای در سیستان و بلوچستان باید درون یک خانواده جمع شوند تا بتوان به راحتی به اهداف مدنظر که همان توسعه و پیشرفت این استان است رسید.
کوثری اظهار داشت: رسانه منعکس کننده مسائل و مشکلات مردم به مدیران دستگاههای دولتی باشند تا بتوان با هم افزایی و همکاری بسیاری از این مشکلات را برطرف کرد.
وی بیان کرد: احساس همدلی و همسویی باید بین مسئولان و رسانه ها برای پیشبرد اهداف توسعه ای در سیستان و بلوچستان ایجاد شود.
سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: رسانه ابعاد زیادی دارد اما بعد سیاسی آن در حال تقویت است.
وی ادامه داد: مدیریت رسانه بینش سیاسی بالایی را می طلبد که بتوانیم از مسائل کشور دفاع کنیم.
کوثری اظهار امیداواری کرد که ارتباط بین رسانه و حوزه سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان بیش از گذشته افزایش یابد.