به گزارش روابط عمومی ایرنا ، این جشنواره به منظور ایجاد کمپین مطالبات مردمی و بستری برای جلب مشارکت های عمومی با هدف توسعه مترو تهران برگزار می شود،
ایجاد تعامل و ارتباطات دوسویه میان مردم با مهندسان و کارگران مترو از طریق هنرمندان عکاس و انتشار آثار برگزیده ازسوی ایرنا و ترویج فرهنگ استفاده از مترو و کاهش سفر با خودروهای شخصی از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره عکس است.
استفاده از ظرفیت های خبری، تصویری و تبلیغی با هدف فراخوان آثار ازسوی عکاسان علاقه مند و اطلاع رسانی از مراحل مختلف برگزاری جشنواره عکس و معرفی آثار برگزیده و عکاسان برتر از جمله مفاد این تفاهم نامه است که به امضای “مهدی کیان” مدیرکل محصولات خبری و “مهدی خداپرست” مدیر روابط عمومی و بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) رسیده است.

براساس این تفاهم نامه قرار است اداره کل اخبار چندرسانه ای دبیرخانه این جشنواره عکس را بزودی تشکیل دهد و پس از انتشار فراخوان این جشنواره عکس، عکاسان علاقه مند آثار خود را از خطوط درحال احداث و بهره برداری شده مترو تهران که زمینه اعزام آنها براساس این تفاهم نامه فراهم شده است برای این اداره کل ارسال خواهند کرد.
اداره کل اخبار چندرسانه ای مسئولیت داوری عکسها و انتخابات نفرات برتر و همچنین طراحی بنر الکترونیکی، تولیدکلیپ تبلیغاتی و آماده سازی عکس های برای برگزاری نمایشگاه عکس مشترک و استفاده در کتاب آن را برعهده دارد.
شرکت راه آهن قطار شهری تهران و حومه(مترو) به نفر اول این جشنواره عکس مبلغ۶۰ میلیون ریال، به نفر دوم مبلغ ۳۰ میلیون ریال و نفر سوم ۲۰ میلیون ریال اهدا خواهد کرد.