به گزارش ایرنا، سید ضیاء هاشمی روز چهارشنبه در نشست شورای اطلاع رسانی و روابط عمومی های استان بوشهر که با حضور «عبدالکریم گراوند» استاندار و مسئولان رسانه ای این استان جنوبی کشور برگزار شد، افزود: اصحاب رسانه همانطور که توقع دارند منشا آگاهی بخشی و شفاف سازی و نور افکنی بر واقعیت های جامعه باشند بطور متقابل خودشان نیز باید نسبت به مسئولیت اجتماعی که دارند، توجه کنند.

وی بیان کرد: مسئولیت اجتماعی یکی از رویکردهای نظری برجسته در تامین جایگاه اجتماعی رسانه هاست و هر چه در این حوزه موفق تر باشند نقش اجتماعی و اثرگذاری رسانه برجسته تر خواهد بود.

هاشمی ادامه داد: به عنوان یک عضو کوچک از خانواده برزگ رسانه، این نگاه را همراهی و استقبال و از نظرها و ایده ها استفاده می کنم.

هاشمی بیان کرد: مسئولیت اجتماعی رسانه این است که مسئول شفاف سازی واقعیت های اجتماعی باشد و تعهدی برای خود در این زمینه قائل شود.

وی گفت: رسانه بخشی از جامعه نیست که تنها مطالبه گر و مدعی باشد و اگر مطالبات و نقدها را مطرح می کند خود نیز متعهد، موظف و مسئول است که نقش خود را نیز در این زمینه ایفا کند.

هاشمی اظهار داشت: رسانه نقاد قدرت، دولت، کانون های سیاسی و اقتصادی است اما خودش هم یکی از کانون های اساسی اجتماعی است که باید پاسخگو باشد که تا چه میزان در تقویت انسجام و اعتماد اجتماعی اثر گذار بوده است.

وی افزود: رسانه در دنیای مدرن جایگاهی مهم در عرصه اجتماعی دارد و اگر نباشد پیوند بین افکار عمومی و ارکان حکومت از بین می رود و باعث می شود که جامعه و مدیریت آسیب ببیند به همین دلیل رسانه نقش محوری دارد و روز به روز این نقش حساس تر می شود.

مدیرعامل ایرنا افزود: اقدامی که رسانه انجام می دهد موجب می شود سرمایه مهم اعتماد اجتماعی افزایش پیدا کند.

هاشمی ادامه داد: اگر اصحاب رسانه سوال و مطالبه می کنند از باب تامین منافع و حفظ حیات تعالی رسانه ها نیست بلکه برای افزایش پویایی جامعه و اعتماد اجتماعی و تقویت پیوند بین مدیریت و افکار عمومی این کار صورت می گیرد.

وی افزود: اگر رسانه ها این کار را نکنند امانتدار خوبی برای افکار عمومی نیستند به همین دلیل با حفظ حس مسئولیت اجتماعی که مستلزم رعایت اخلاق حرفه ای است می توانیم کار را انجام دهیم.

مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی اضافه کرد: رسانه ها برای موفقیت باید استقلال و اخلاق حرفه ای را رعایت کنند و هرجا رسانه ای از اخلاق حرفه ای فاصله گرفته به سایر رسانه ها نیز آسیب زده است.

هاشمی بیان کرد: هر جا که رسانه ای استقلال حرفه ای خود را از دست داده و به جای اینکه درمقابل افکار عمومی و جامعه و سایر رسانه ها پاسخگو باشد، پاسخگویی را تنها منحصر به مالکان و حامیان خود کرده منجر به افول خود شده است.

وی گفت: نقش آفرینی رسانه ها واببسته به این است که در توسعه اجتماعی خواه ناخواه باید استقلال حرفه ای و ارزش های رسانه ای را حفظ کنند تا بتوانند در شفافیت، توسعه آگاهی ها، راهبردها، ارتقای اطلاع رسانی و در نهایت افزایش اعتقاد اجتماعی اثرگذار باشند.

هاشمی اظهار داشت: رسانه ها برای جلب اعتماد مخاطبان و مرجعبت رسانه ای بویژه در حوزه داخلی در فرایند بی رحم رقابت رسانه ای دنیای امروز ناگزیر به استقلال حرفه ای و مسئولت اجتماعی هستند.

*بوشهر استانی افتخارآفرین است

مدیرعامل ایرنا در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: پیشینیه رسانه در استان بوشهر بسیار افتخارآفرین است و اینکه در ۱۳۱۸ قمری (قریب ۱۲۰ سال پیش) رسانه در این استان منتشر شده این نشان جایگاه برجسته رسانه ای، فرهنگی و تاریخی استان بوشهر است.

هاشمی ادامه داد: این مهم ایجاب کرده تا بیش از گذشته به بوشهر و بوشهری ها افتخار کنیم.

وی افزود: بوشهر در حوزه های مختلف مبازره و مجاهدت، شهادت و تلاش اقتصادی اثر گذار بودند و این استان در عرصه مجاهدت فرهنگی نیز همواره پیشتاز بوده است.

هاشمی بیان کرد: وجود ۱۰۰ رسانه در یک استان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری یعنی هر ۱۰ تا ۱۲ نفر یک رسانه بومی در این استان دارند.

وی گفت: به نسبت این جمعیت و مساحت استان بوشهر و بویژه در مقایسه با یکی دو دهه پیش باید ظرفیت رسانه این استان دیده شود.

هاشمی یادآور شد: ده ها رسانه مکتوب، فضای مجازی و وب نشان از ظرفیت بالای رسانه ای استان بوشهر است.

*رویکرد جدید ایرنا

وی در ارتباط با جایگاه روابط عمومی ها گفت: دولت تدبیر و امید روابط عمومی را جدی گرفته تا جایگاه آن ارتقا پیدا کند.

هاشمی افزود: با این روند و پیگیری هایی که آغاز شده انتظار است شاهد پیشرفت روزافزون روابط عمومی ها باشیم.

وی در ارتباط با رویکرد رسانه ای ایرنا اظهارداشت: از ابتدای سال جاری بخش چند رسانه ای این خبرگزاری توسعه یافته و در این ارتباط با توجه به ظرفیت های موجود در بوشهر تلاش می کنیم ایرنای بوشهر در بخش چند رسانه ای از استان های پیشتاز کشور باشد.

هاشمی بیان کرد: چند رسانه ای در تجهیزات، بخش پرهزینه رسانه است ولی اثرگذاری بسیار بالا و کاربردی برای عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد.

*پاسخ به پرسشهای شرکت کنندگان

وی در پاسخ به سئوالات برخی مدیران روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان بوشهر گفت: در دولت به قانون شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات اهتمام ویژه دارد ولی دولت تنها بخشی از حکومت است.

هاشمی اظهار داشت: فضای مجازی فرصتی است که مقام معظم رهبری در دیدار با علمای حوزه اظهار داشتند ‘ از این حوزه باید استفاده شود.’

وی ادامه داد: دولت و بویژه رئیس جمهوری همیشه و بطور قطع مخالف فیلترینگ هستند زیرا مشکل گشا نیست و اگر کمک کنیم شناخت ها افزایش یابد قضاوت ها نیز نسبت به این موضوع به روزتر می شود.

مدیرعامل ایرنا ادامه داد: فضای مجازی در واقع حقیقی شده طوریکه بخشی مهم از زندگی مردم را شکل داده است.

هاشمی در ارتباط با اهمیت نقد گفت: امیدآفرینی با نقادی منافاتی با یکدیگر ندارد زیرا ما می توانیم نقادان امید آفرین باشیم.

وی تاکید کرد: اگر می خواهیم امید و اعتماد ایجاد کنیم باید از ظرفیت مشارکت اجتماعی کمک گرفته شود زیرا ما یک نظام مردم سالار و جمهوری هستیم و این از آرمان های انقلابی است که علمدار عدالت طلبی و در پی آرمان های کرامت انسانی است.

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: انقلاب ما جمهوریت را در کنار اسلامیت مطالبه کرده و اکنون جمهوری اسلامی داریم که با مشارکت مردم تصمیم ها در چارچوب قوانین شرع که سعادت آخرت و دنیا را تامین کند، لحاظ می شود.

هاشمی افزود: رسانه ها نیز اگر مطالبه آزادی، استقلال ملی، مردم سالاری و نقد دارند، عین آرمان های انقلاب است.

وی بیان کرد: باید به رسانه ها فرصت داده شود که آزادانه نقد کنند و آرمان های انقلاب را نباید محدود کنیم.

هاشمی یادآور شد: در چهلمین سال انقلاب اسلامی باید بدرستی تصمیم گیری کنیم و با بازخوانی پرونده جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته که با همه سختی ها دستاوردهای زیادی در عرصه های مختلف از جمله دانشگاه، جامعه و رسانه داشته بدرستی دیده شود.

وی گفت: در کنار آن باید ضعف ها و اشکالات در سیاست گذاری ها را نیز بپذیریم زیرا امروز دوره ای نیست که بتوان داده ها را کتمان کرد و زمان مخفی کاری اخبار و اطلاعات گذشته است.

هاشمی تاکید کرد: امروز رسانه های فعال با ارائه اخبار درست می توانند افزایش امید داشته باشند.

وی گفت: در استان بوشهر ظرفیت های بزرگی ایجاد شده که اکنون در آغاز آنها قرار داریم.

مدیرعامل ایرنا ادامه داد: توسعه در دست اجرا در بندر نگین و آغاز راه آهن در بوشهر از جمله اتفاق های مهم این استان است.

وی گفت: در بحث جمعیتی نیز استان بوشهر تا سال ۱۴۲۵ بهترین ترکیب از نظر اقتصادی و مدیریتی دارد و این بدین معنی است که بار تکفل به حداقل می رسد، به نحوی که بار جمعیت فعال به غیرفعال در بالاترین سطح است.

هاشمی بیان کرد: اکنون در بوشهر ۷۰ درصد جمعیت در سن فعالیت ۱۵ تا ۶۵ سال هستند و جوان تحصیل کرده بزرگترین ظرفیتی است که اکنون در این استان وجود دارد و باید برای اشتغالزایی آنها تلاش شود.

مدیرعامل ایرنا اضافه کرد: رسانه ها در کنار روابط عمومی ها در این زمینه نقش آفرینی کنند.

وی تاکید کرد: وظیفه مشترکی که این دو مجموعه دارند این است که آنها حلقه اتصال ارتباط بین مدیریت و افکار عمومی هستند.

مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهارداشت: ولی آنها درایفای این نقش واحد ۲ روش دارند که هر کدام از ۲ مجموعه روابط عمومی و رسانه در صورت نشستن به جای یکدیگر آسیب می بینند.

هاشمی ادامه داد: رسانه روابط عمومی نیست روابط عمومی سخنگوی رسمی است اما رسانه وظیفه بازنمایی کردن و بازتاب دادن داده های مدیریتی با پردازش برای افکار عمومی را دارد.

وی اظهار داشت: اگر رسانه منتظر باشد روابط عمومی مطلب را تولید و تحویل رسانه دهد خود روابط عمومی نیز می توان این کار را انجام دهد.

هاشمی تاکید کرد: رسانه ها باید مطالبه افکار عمومی و سوال هایی داشته باشند تا پاسخ ها و دستاوردها را به مردم ارائه کنند.

مدیرعامل ایرنا گفت: در این عرصه مدیریت استان بوشهر نگاه ارزشمند، قابل تقدیر، اهتمام و انعطاف دارد و به نقدهای رسانه ای بسیار اهمیت می دهند که امتیازی مهم برای رسانه های این استان است تا بدرستی از آن برای توسعه استفاده کنند.

وی گفت: این رویکرد باید همراه با مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه ای باشد تا رسانه بتواند نقد کننده مدیریت باشد زیرا نقدی منجر به تخریب و همراه با مقاصد کذب باشد، جایگاه رسانه آسیب می بیند.

هاشمی ادامه داد: در این نگاه لحاظ کردن تعامل مدیران با رسانه ها توسط استاندار بوشهر بسیار با اهمیت است و می تواند منجر به نقش آفرینی رسانه ها و کمک به امید و مشارکت اجتماعی باشد.

مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی به منظور دیداری سه روزه سه شنبه شب وارد استان بوشهر شد.

دیدار با استاندار، حضور در نشست های شورای اطلاع رسانی و روابط عمومی ها و شورای ادرای، سخنرانی در جمع رئیسان دانشگاه های استان بوشهر، افتتاح سالن کنفرانس شهدای ایرنا و بازدید از مراکز فرهنگی بوشهر از جمله برنامه های مدیرعامل ایرنا در سفر به این استان است.
۶۰۴۳/۷۲۱۲