حسین فیروزی روز چهارشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز سنندج با اشاره به اینکه رسانه ها هدایت کنندگان جامعه در مسیر صحیح تصمیم سازی و تصمیم گیری هستند، اظهار داشت: ایرنا در این زمینه نقش برجسته تری دارد و یکی از مولفه های توسعه در کشور است.
وی با اشاره به اینکه اطلاع داشتن مردم از امور برنامه دستگاه های اجرایی یکی از حقوق آنان است، افزود: اطلاع رسانی از وقایع و رویدادها در کشور برای تحقق عدالت در کشور از وظایف خطیر جامعه رسانه است.
فیروزی اضافه کرد: رسانه ها در مجموع با اطلاع رسانی درست کمک می کنند که مردم در جریان امور قرار بگیرند تا به عنوان ولی نعمتان نظام در حوزه نظارت نقش آفرینی کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان با اشاره به اینکه ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور از جمله قوای مقننه و مجریه با رای مستقیم و یا غیر مستقیم مردم انتخاب می شودف یادآور شد: در صورت آگاهی بخشی درست و صحیح از سوی رسانه ها به مردم می توان زیربناهای توسعه در جامعه را تکمیل کرد.
فیروزی گفت: رسانه ها از زیربنای توسعه در جامعه هستند و با انتشار اخبار درست و تحلیل واقع بینانه از امور می توانند مسیر توسعه را هموار کرده و از هدر روی انرژی جلوگیری کنند و با نظارتی که به عنوان رصد کنندگان توسعه دارند مانع از انحراف از مسیرهای صحیح شوند.
استان کردستان با ۲۹ هزار کیلومترمربع مساحت، یک میلیون و ۶۰۳ هزار نفر جمعیت و دارای ۱۰ شهرستان، ۳۰ شهر، ۳۱ بخش، ۸۶ دهستان و یک هزار و ۶۷۷ روستای دارای سکنه است.