به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی ایرنا، دراین دوره از رقابت ها که در دو بخش زنان و مردان در محل سالن ورزشی سازمان مرکزی برگزار شد، زنان با ۳۳ شرکت کننده و مردان با ۷۷ ورزشکار با هم به رقابت پرداختند.

نفرات برتر در بخش زنان
………………..
۱- فریده گنجی از اداره کل اخبار چندرسانه ای نفر اول
۲- ناهید صفری از اداره کل اخبار استانها نفر دوم
۳- معصومه محمدنظامی از اداره کارگزینی نفر سوم

نفرات برتر در بخش مردان
……………….
۱- رحمت رحمانی از اداره کل امور مالی و ذیحسابی
۲- محمد مرادی از معاونت مهندسی و فناوری اطلاعات
۳- حسین مهدیخانی از اداره کل امور مالی و ذیحسابی

همچنین همکاران ورزشکار زن و مرد به ترتیب در ۵ و ۶ رشته ورزشی با هم به رقابت خواهند پرداخت.

در این دوره از مسابقات ورزشی بیش از ۲۰۰ همکار ورزشکار در دو بخش زنان و مردان در رشته های دارت، طناب کشی، شطرنج، پینگ پنگ، آمادگی جسمانی و فوتسال با هم رقابت می کنند.