به گزارش ایرنا، سید حسن میرعماد روز یکشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) استان سمنان افزود: رسانه ها نقش مهمی در تقویت امید و نشاط در جامعه دارند و انتشار یک خبر بدون رعایت اصل صحت موجب ایجاد تنش می شود، اما عملکرد ایرنا در این زمینه به واسطه وجود خبرنگاران توانمند و زبده مطلوب و ستودنی است.
وی ابراز داشت: هر رسانه باید در انتشار خبرها به سه اصل دقت، صحت و سرعت به صورت همزمان توجه کند اما برخی رسانه ها به سرعت انتشار بیش از صحت خبر توجه می کنند.
وی ادامه داد: این رویکرد اشتباه موجب موجب القای نا امیدی در جامعه می شود و عملکرد مطلوب خبرگزاری ایرنا در رعایت این سه اصل در کنار یکدیگر ارزشمند است.
میرعماد ابراز داشت: در شرایطی که دشمن در صدد القای ناامیدی در کشور است، انتشار درست خبرها در عبور سالم از شرایط فعلی و تزریق امید به جامعه موثر است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، عملکرد خبرگزاری جمهوری اسلامی در انتشار خبرها با تکیه بر اصل صداقت و به دور از فرافکنی مثبت ارزیابی کرد و افزود: عملکرد مطلوب این خبرگزاری، ایرنا را به یک رسانه مرجع و قابل وثوق تبدیل کرده است.
رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان سمنان نیز در این نشست ضمن معرفی این رسانه، برگزاری ۱۸ میزگرد در سه ماه سوم سالجاری را از مهم ترین اقدام های این مجموعه خبری عنوان و اضافه کرد: تهیه گزارش های مردمی، ارتباط گیری با مدیران به منظور حل مشکلات مردم و تشکیل پرونده های خبری در حوزه های مختلف برخی از رویکردهای جدی در ایرنا سمنان است.
محمد جهانگیریان افزود: تاکنون پرونده های خبری معرفی شهدای استان، جاذبه های گردشگری، سلامت و معرفی کتاب در ایرنا مرکز سمنان تعریف شده و محصولات مرتبط با آن ها روی خروجی این رسانه قرار گرفته است.